วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หินน้ำมัน


คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ       หินน้ำมัน เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียด มีสารประกอบที่สำคัญคือ เคอโรเจนแทรกอยู่ระหว่างชั้นหินตะกอน เมื่อนำหินน้ำมันมาสกัด เคอโรเจนจะสลายตัวให้น้ำมันหิน

การเกิดหินน้ำมัน
เกิดจากการสะสมและทับถมตัวของซากพืชพวกสาหร่ายและสัตว์พวกแมลง ปลาและสัตว์เล็กๆอื่นๆ ภายใต้แหล่งน้ำและภาวะที่เหมาะสม ซึ่งมีปริมาณออกซิเจนจำกัด

หินน้ำมันมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ประเภท คือ
สารประกอบอนินทรีย์ ได้แก่  แร่ธาตุต่างๆที่ผุพังจากชั้นหินโดยกระบวนการทางกายภาพและเคมีประกอบด้วยแร่สำคัญ 2 กลุ่มคือแร่ซิลิเกตและแร่คาร์บอเนต
สารประกอบอินทรีย์ ประกอบด้วย บิทูเมนและเคอโรเจนการใช้ประโยชน์จากหินน้ำมันใช้เป็นแหล่งพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหินน้ำมัน
น้ำมันก๊าด พาราฟิน น้ำมันหล่อลื่น ไข แนฟทาลีน น้ำมันเชื้อเพลิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น